ถุงขยะ

 

 ขนาดถุงขยะทั่วไป

18" x 20"
22" x 30"
24" x 28"
26" x 30"
28" x 36"
30" x 40"
36" x 45"

 

 

Visitors: 3,570