ถุงซิป

 

 ขนาดถุงซิปมาตรฐาน

3cm x 3.5cm 3cm x 5cm 4cm x 6cm
5cm x 7cm 6cm x 8cm 7cm x 10cm
8cm x 12cm 9cm x 13cm 10cm x 15cm
12cm x 17cm 13cm x 20cm 15cm x 23cm
18cm x 28cm 20cm x 30cm 23cm x 35cm
25cm x 38cm   30cm x 46cm

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 3,570